XI-Zjazd:Regulamin witryny zjazdowej

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zasady użytkowania wiki XI Zjazd

Serwis jest własnością Polskiego Towarzystwa Informatycznego i stanowi witrynę gromadzenia i wymiany materiałów zjazdowych, jak też organizacji zjazdu, przedsięwzięć mu towarzyszących oraz jego przeprowadzeniu.

Witryna jest prowadzona jako prywatne wiki działające na silniku Mediawiki - prywatność oznacza ograniczenie możliwości posiadania konta tylko dla członków PTI i innych niezbędnych osób (w tym z BZG), i przede wszystkim dla delegatów (gdy zostaną wybrani), zespołów: zjazdowego i statutowo-strategicznego oraz władz PTI.

Konta na wiki "XI Zjazd" wymagają uwierzytelnienia - wykonywane jest to przede wszystkim na podstawie SIPTI Kokpit. Danymi uwierzytelniającymi są:
  • imię i nazwisko (dostępne w Kokpicie jawnie)
  • macierzysta jednostka terenowa PTI (dostępne w Kokpicie jawnie)
  • adres mejlowy (dostępny w Kokpicie jawnie, o ile został tam podany przez daną osobę na swoim profilu i nie jest utajniony)

Wszystkie powyższe dane są, jak wskazano, dostępne publicznie (system Kokpit pozwala zakładać konta dla sympatyków i nie uwierzytelnia ich), natomiast adres mejlowy jest uwierzytelniany dodatkowo w procesie zakładanie konta podczas dwustronnej półautomatycznej korespondencji wiki z operatorem tego adresu (podczas niej jest przekazywane hasło jednorazowe). Ponieważ pozytywny wynik takiego dodatkowego uwierzytelnienia jest prezentowany zatwierdzającym rejestrację i ma miejsce wymiana hasła jednorazowego w dedykowanej sesji z operatorem adresu mejlowego, to wykluczona jest możliwość podszycia się pod daną osobę na podstawie znajomości jej danych z Kokpitu. Generalnie dla zatwierdzenia konta wymagane jest istnienie w SIPTI Kokpit ww. danych, natomiast wyjątkowo zatwierdzający konto w przypadku braku w Kokpicie podanego adresu mejlowego mogą konto zatwierdzić, o ile podany w formularzu rejestracji adres mejlowy jest im znany niezależnie i został potwierdzony przez jej operatora w procesie ww. weryfikacji przez wiki.

Treści umieszczone w serwisie są otwarte i dostępne na odczyt dla wszystkich internautów. Ponadto treści są publikowane na licencji CC-BY-SA-NC i autorzy tych tekstów wyrażają zgodę na publikację ich wkładu na tej licencji.

Materiały publikowane w serwisie zgodnie z możliwościami silnika są umieszczane na stronach. Strony mogą być zabezpieczane - według odrębnych zasad (aktualnie nie są one sformalizowane i pozostaje to do momentu opracowania odrębnych zasad do uznania osób operujących z konta administracyjnego).

Posiadanie konta w serwisie i uprawnienia z nim związane podlega ocenie po pierwszy wszystkich osób posiadających konto, a ponadto władz PTI. Oznacza to możliwość ograniczenia, zawieszenia lub odebrania uprawnień lub samego konta (np. przez mechanizm zablokowania konta). W razie zaistnienia takiej sytuacji dana osoba nadal będzie miała dostęp na odczyt do treści serwisu.

Konta serwisu zgodnie z filozofią silnika mają uprawnienia zwykle (umieszczanie i zmiana treści), administracyjne albo zarządcze (m.in. akceptacja wniosków o założenie konta, możliwość: usuwania stron, dostępu do zawartości stron usuniętych, zabezpieczania stron, blokowania kont), biurokracyjne (nadawanie kontu uprawnień zarządczych).

Nazwy kont serwisu mają postać "Nazwisko Imię" (z polskimi literami i spacją). Wniosek o założenie konta wymaga podania informacji o sobie (pole "Autobiografia") - minimalna wymagana długość takiego tekstu to 6 słów. Taki wymóg spełni podanie swojej przynależności terenowej, np. w postaci "Należę do Oddziału Ennego Polskiego Towarzystwa Informatycznego".

Ze względu na otwarty dostęp do witryny osoby posiadające konta tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie tych właśnie ich danych osobowych, jak też innych podanych przez nich we wniosku w miejscu przeznaczonym do publikacji na ich stronie domowej serwisu (strona użytkownika) - co jest potwierdzane we wniosku o założenie konta, jak też innych ich danych osobowych umieszczonych w którymkolwiek miejscu serwisu po założeniu konta.

W związku z tym akceptacja niniejszego regulaminu, w tym powyższa zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych, oznacza że zgoda będzie prezentowana jako stały górny element strony domowej danego użytkownika przedstawiony poniżej:

Vote icon.svg Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie na niniejszej stronie i w jej nazwie, w tym przetwarzanie polegające na ich udostępnieniu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Internecie oraz umieszczaniu nazwy niniejszej strony na wszystkich innych stronach niniejszej wiki.