Dokumentacja X Zjazdu (poprzedniego)

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały X Zjazdu (pliki źródłowe, w części edytowalne):
Porządek obrad X Zjazdu PTI (zatw.)
Regulamin obrad i wyborów X Zjazdu PTI (zmieniony w trakcie zjazdu)
Uchwała o ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej
Protokół Madey i Deminet
Sprawozdanie z działalności GKR PTI X kadencji
Protokół prezes
Protokół zarząd
KZI Kodeks Zawodowy Informatyków PTI 29 maja 2011
Statut PTI 2011
Uchwala programowa X Zjazdu Delegatow PTI 29 maja 2011
Prezentacja PTI
Sprawozdanie GKR Zjazd 2011
Strategia PTI
Strategia PTI (edytowalna)
Wykaz dokumentów przekazanych do prezydium zjazdu (pełny)
Wykaz dokumentów przekazanych do prezydium zjazdu
Regulamin pracy ZG i PZG PTI red. 2011
Protokół zjazdu
Protokół aneks nr 1 (poprawiony p.46)w3(GP)
Uchwała nr 1: Nadanie członkostwa honorowego_PTI
Uchwała nr 2: Udzielenie absolutorium ZG PTI kadencji 2008-2011
Uchwała nr 3: Liczebność władz PTI i Rady Naukowej
Uchwała nr 4: Odwołanie władz PTI kadencji 2008-2011
Uchwała nr 5: Powołanie władz PTI kadencji 2011-2014
Uchwała nr 6: Powołanie Rady Naukowej PTI kadencji 2011-2014
Uchwała nr 7: Zatwierdzenie Kodeksu Zawodowego Informatykow PTI
Uchwała nr 8: Zatwierdzenie Statutu PTI
Uchwała nr 9: Zatwierdzenie regulaminow pracy ZG i PZG PTI
Uchwała nr 10: Kontynuowanie prac nad statutem
Uchwała nr 11: Matura_z_informatyki
Uchwała nr 12: Nowy przedmiot szkolny 'informatyka'
Uchwała nr 13: Cyfryzacja czasopisma 'Informatyka'
Uchwała nr 14: Zawieranie z PTI umow członków władz PTI
Uchwała nr 15: Weryfikacja regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI
Uchwała nr 16: Ws. odwolania od orzeczenia GSK PTI z 18 sierpnia 2010


Praktyczne wnioski