Propozycja porządku obrad

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Propozycja porządku obrad XI Zjazdu PTI - 14 czerwca 2014 r.

Lp. Rozp. Punkt/temat/działanie Trw.
1 9:30 Rozpoczęcie obrad (pierwszy termin) 0:15
2 9:45 Otwarcie Zjazdu i powitanie gości przez prezesa PTI (II termin) 0:10
3 9:55 Zapoznanie z elektronicznym systemem do głosowania 0:10
4 10:05 Przeprowadzenie przez prezesa PTI wyboru przewodniczącego i prezydium Zjazdu 0:10
5 10:15 Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad, regulaminu obrad i listy dodatkowej gości 0:10
6 10:25 Wybór komisji mandatowej-skrutacyjnej i wnioskowo-uchwałowej 0:10
7 10:35 Wybór komisji ds. odwołań i przekazanie jej odwołań 0:10
8 10:45 Sprawozdanie z działalności ZG ( w tym część finansowa i system Kokpit) 0:15
9 11:00 Sprawozdanie Rady Naukowej PTI 0:05
10 11:05 Sprawozdania z działalności ECDL i IR 0:10
11 11:15 Stwierdzenie prawomocności Zjazdu 0:05
12 11:20 Przedstawienie projektów uchwał w sprawie członkostwa honorowego (prezes PTI) 0:10
13 11:30 Głosowanie nad uchwałami w sprawie członkostwa honorowego i ogłoszenie wyników 0:10
14 11:40 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, zgłoszenie wniosku dotyczącego absolutorium dla ZG 0:10
15 11:50 Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego 0:05
16 11:55 Dyskusja nad sprawozdaniami 0:30
17 12:25 Głosowanie ws. absolutorium dla ustępującego ZG 0:10
18 12:35 Przyjęcie regulaminu wyborów władz PTI 0:05
19 12:40 Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTI 0:10
20 12:50 Wystąpienia kandydatów na prezesa PTI 0:20
21 13:10 Wybory prezesa PTI 0:05
22 13:15 Ogłoszenie wyników wyborów prezesa PTI 0:05
23 13:20 Obiad 1:00
24 14:20 Przemówienie wybranego prezesa PTI 0:10
25 14:30 Wystąpienia przedstawicieli oddziałów, kół i sekcji 0:40
26 15:10 Podjęcie uchwały w sprawie liczebności nowych władz (na wniosek nowego prezesa PTI) 0:05
27 15:15 Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego 0:15
28 15:30 Zmiany składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (w razie potrzeby) 0:05
29 15:35 Wybory do Zarządu Głównego 0:30
30 16:05 Ogłoszenie wyników 0:05
31 16:10 Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej 0:10
32 16:20 Wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej 0:15
33 16:35 Ogłoszenie wyników 0:05
34 16:40 Przyjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych 0:05
35 16:45 Przedstawienie propozycji zespołu statutowo-strategicznego i zespołu ds. projektu uchwały programowej 0:15
36 17:00 Dyskusja nad Statutem, Strategią i Uchwałą Programową 0:30
37 17:30 Głosowanie w sprawie Statutu, Strategii i Uchwały Programowej 0:10
38 17:40 Przedstawienie wniosków komisji ds. odwołań 0:05
39 17:45 Dyskusja nad wnioskami komisji ds. odwołań 0:10
40 17:55 Głosowanie nad odwołaniami 0:05
41 18:00 Sprawozdanie komisji wnioskowo-uchwałowej 0:10
42 18:10 Przyjęcie uchwał i wniosków 0:25
43 18:35 Zamknięcie Zjazdu 0:01
44 18:36 Pierwsze posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
45 19:00 Uroczysta kolacja

Opracowanie: zespół z i s-s, 14 marca 2014 r., Warszawa


Plik źródłowy