Lista materiałów XI Zjazdu

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Lista materiałów XI Zjazdu PTI
Warszawa, 14 czerwca 2014 r.
Wyd. 06 – stan na 2014-06-14 g. 01:40

Dokument wiki R-Elka Papier
()XI_Zjazd_PTI-Lista_materiałów
(_)Praktyczne_wnioski_X_Zjazd_w2
(1)XI_Zjazd_PTI-Porzadek_obrad_wp √ - tD
(2)XI_Zjazd_PTI-Regulamin_obrad_wp √ - tD
(3)XI_Zjazd_PTI-Regulamin_glosowan_i_wyborow_wp √ - tD
(3'1)XI_Zjazd_PTI-Regulamin_glosowan_i_wyborow_zal1-instrukcja głosowania √ - tD
(4)XI_Zjazd_PTI-Lista_delegatów
Sprawozdania\
    (01)Sprawozdanie-Zarząd_Główny
    (01)Sprawozdanie-Zarząd_Główny (załącznik)
(01'2)Sprawozdanie-Zarząd_Główny (prezentacja)
(02)Sprawozdanie-Zarząd_Główny (finansowe) - jest zawarte w sprawozdaniu ZG
    (03)Sprawozdanie-KOKPIT_informacja_2014-maj (prezentacja)
(04)Sprawozdanie-Rada_Naukowa #
(05)Sprawozdanie-PB_ECDL (05'1)ECDL_prezentacja_zjazdowa (skrót)
(06)Sprawozdanie-IR (06'1)Izba Rzeczoznawców PTI prezentacja zjazdowa
(07)Sprawozdanie-Główna_Komisja_Rewizyjna
(08)Sprawozdanie-Główny_Sąd_Koleżeński
Statut\
(3)Statut_PTI_2011 (pdfdocodt) √ - 7
Statut_PTI_2014_wp-lsk
Statut_PTI_2014_wp-lsk(zzz)
Statut_PTI_2014_wp-zsk
Statut_PTI_2014_wp-zsk(zzz)
Strategia\
PTI_Strategia_2014-2017_w0'4
Strategia PTI.pdf (opracowanie prof. Tadeusza Gospodarka)
Uchwały\
Uchw.-129-XI-13_z_dn._2013-12-14_(wp)_ws._czlonkostwa_honorowego √ - 10
Uchw.-129-XI-13_z_dn._2013-12-14_(wp)_zal1_(Uzasadnienie) √ - 10
__Działania_PF_i_OGS_prezentacja.pdf √ - 10
__Działania_PF_i_OGS_prezentacja(opis).txt √ - 10
__Działania_PF_i_OGS_prezentacja(oświadczenie).txt √ - 10
__JSPTI2011-GKR-uzupelnienie-PTI_OGS-F.pdf √ - 10
__Kalendarium_zdarzeń_związanych_z_J_S_2010.pdf √ - 10
__Sprawozdanie_GKR__JS_2011_z_komentarzem_władz_OGS.pdf √ - 10
__Sprawozdanie_GKR_JS_PTI_2010.pdf √ - 10
__Wnioski_GKR_ JS_2010_po_wyjaśnień_P_Fuglewicza.pdf √ - 10
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_01_wp_ws._nadania_czlonkostwa_honorowego_PTI
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_02_wp_ws._pozbawienia_czlonkostwa_honorowego_PTI
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_03_wp_ws._absolutorium_dla_ZG_PTI
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_04_wp_ws._liczebnosci_wladz_PTI_i_Rady_Naukowej
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_05_wp_ws._odwolania_wladz_PTI_i_Rady_Naukowej
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_06_wp_ws._powolania_wladz_PTI_i_Rady_Naukowej
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_07_wp_ws._zatwierdzenia_statutu_PTI
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_08_wp_ws._strategii_PTI
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_09_wp_ws._uchwaly_programowej
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_10_wp_ws._orzeczenia_GSK_z_2014-03-01
XI_Zjazd_PTI_2014-06-14_uchwala_nr_11_wp_ws._(temat)
Odwołania do Zjazdu\
___(2014-03-01'1)Orzeczenie_GSK.pdf
Odwołanie_od_wyroku_GSK
Odwołanie_od_wyroku_GSK(info)
Wnioski do Zjazdu\
Propozycje spraw do poddania pod rozstrzygnięcie przez zjazd (nie ma rekomendacji ZZiS-S)
JSN wniosek do Zjazdu 140513
DIGITALIZACJA W PTI 140614
„_(wp)” – dla uchwały ZG wersja przyjęta; „_wp” – dla uchwały Zjazdu wersja proponowana
wiki – „√” dokument jest umieszczony na wiki zjazdowej; „#” dokument nie został jeszcze przekazany do Zespołu Zjazdowego
R-Elka – dokument jest umieszczony w repozytorium listy dyskusyjnej Elka
Papier – dokument do druku: „√ - tD” i umieszczenia w teczce każdego delegata; „√ - 10/7” 10 lub 7 kompletów do wglądu w prezydium Zjazdu